จาก code function นี้จะเป็นการดึงข้อมูลจากที่ทำการเพิ่มลงใน database ในรูปแบบของ วัน เดือน ปี เป็นตัวเลขแล้วมาแสดงเป็นตัวอักษรที่หน้าเว็บ
 
 
Copyright © 2013-2015 ge-d.com All Rights Reserved. 
Create by  all webeasy